Szkolenia

Terminarz zajęć profilaktycznych dla pracowników instytucji zaufania publicznego – styczeń 2020 r.

By 2 stycznia 2020 No Comments
  • 09.01.2020 r. – Politechnika Koszalińska, ul. Śniadeckich 2, Koszalin, godz. 7:30-15:30;
  • 14.01.2020 r. – ŚCZP MEDiSON, ul. Sarzyńska 9,  Koszalin, godz. 9:00-17:00;
  • 16.01.2020 r. – Politechnika Koszalińska, ul. Śniadeckich 2, Koszalin, godz. 7:30-15:30;
  • 21.01.2020 r. – ŚCZP MEDiSON, ul. Sarzyńska 9,  Koszalin, godz. 7:30-15:30;
  • 28.01.2020 r. – ŚCZP MEDiSON, ul. Sarzyńska 9,  Koszalin, godz. 7:30-15:30;
  • 30.01.2020 r. – Politechnika Koszalińska, ul. Śniadeckich 2, Koszalin, godz. 7:30-15:30;