Na podstawie art.11 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych publikujemy dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD):
Imię i nazwisko:  Andrzej Dębowski
Adres poczty elektronicznej: rodo@medison.com.pl
Telefon: 721325196