Projekt: Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany.
Miasto Koszalin i powiat koszaliński. POWR.04.01.00-00-D204/17

Zajęcia w trybie on-line

By | Szkolenia
Szanowni Państwo! Informujemy, iż wszystkie zajęcia profilaktyczne skierowane do pracowników instytucji zaufania publicznego, uczniów szkół oraz ich rodziców, będą odbywać się w formie on-line. Decyzję tę podjęliśmy ze względu na...
Czytaj więcej