Koszalin

PUNKT ZGŁOSZENIOWO – KOORDYNACYJNY

Zadaniem PZK jest wykonywanie na rzecz świadczeniobiorców powyżej 18 roku życia zamieszkałych na obszarze działania centrum:

–  udzielanie informacji o zakresie działania centrum i możliwości uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej,

–  przeprowadzenie wstępnej oceny potrzeb zdrowotnych osób zgłaszających się do PZK, uzgodnienie wstępnego planu postępowania terapeutycznego oraz udzielenie możliwego wsparcia w zakresie zdefiniowanych potrzeb,

– uzgodnienie terminu przyjęcia i wskazanie miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia psychiatrycznego, w przypadkach pilnych nie później niż 72 godziny od zgłoszenia,

–  w przypadkach tego wymagających wskazanie miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia z zakresu pomocy społecznej,

– udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Punkt Zgłoszeniowo – Koordynacyjny

Zwycięstwa 119, Koszalin 75-601
tel. 94-348-90-06 / 666-028-185
czynny w godzinach:
poniedziałek – piątek 08.00 – 18.00

Punkt Zgłoszeniowo – Koordynacyjny

Sarzyńska 9, Koszalin 75-819
tel. 94-347-07-54/55
czynny w godzinach:
poniedziałek – piątek 08.00 – 18.00

 

IZBA PRZYJĘĆ

Sarzyńska 9, Koszalin 75-819
tel. 94-347-07-54/55

 

– czynna całodobowo

infolinia – 947125555

 

ODDZIAŁ STACJONARNY PSYCHIATRYCZNY 

ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY PSYCHIATRYCZNY DLA DOROSŁYCH

OŚRODEK EKSPERTYZ SĄDOWYCH

ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY

ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO

Wniosek o przyjęcie - ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO- OPIEKUŃCZY