Centrum Zdrowia Psychicznego w Koszalinie przystąpiło do realizacji pilotażowego programu psychiatrycznej opieki środowiskowej – nad pacjentem w miejscu jego zamieszkania i aktywności. Program obejmuje kompleksową opieką psychiatryczną dorosłych mieszkańców Koszalina.
Pierwsze w Zachodniopomorskim Centrum Zdrowia Psychicznego
Centrum Zdrowia Psychicznego w Koszalinie jest jedyną taką placówką w Zachodniopomorskim. Jako jedno z 27 w kraju rozpoczęło realizację trzyletniego pilotażowego programu psychiatrycznej opieki środowiskowej dla dorosłych mieszkańców miasta.
Celem pilotażu jest zbudowanie systemu opieki psychiatryczne, partego o opiekę środowiskową, a nie zamknięte lecznictwo szpitalne. Celem pośrednim jest więc zmniejszenie liczby hospitalizacji i stopniowe zastępowanie izolacyjnych form opieki innymi rozwiązaniami.

Naszym celem jest uzyskanie przez jak największą liczbę osób umiejętności komunikowania się z osobami borykającymi się z problemami natury psychicznej tak, aby była to komunikacja będąca wyrazem wsparcia i równości.

W Centrum Zdrowia Psychicznego funkcjonują punkty koordynacyjno-informacyjne (docelowo jeden na 80 tysięcy). To do niego będą trafiać osoby w kryzysie psychicznym. W przeciwieństwie do tradycyjnego modelu, w którym ten pierwszy kontakt zaczyna się (i często kończy) na rejestracji („najbliższy wolny termin za trzy miesiące!”) w punktach są zatrudnieni pracownicy medyczni (psychologowie, pielęgniarki). – Każdy, kto się zgłosi, otrzymuje adekwatną do swojego stanu pomoc . Pomoc może oznaczać tylko informację, informację połączoną ze wsparciem w formie rozmowy, ale również ułożenie wstępnego planu leczenia, które – w pilnych przypadkach – będzie musiało się rozpocząć najpóźniej 72 godziny od zgłoszenia do punktu. – Do punktu może się zgłosić każdy, „z ulicy”, jeśli tylko jest mieszkańcem rejonu – jest to kluczowy sens zmiany. Do tej pory nikt nie odpowiadał za nieudzielenie pomocy osobie, która zgłasza się do placówki (nie będąc jej pacjentem).
Punkt koordynacyjny jest czynny w dni powszednie w godz. 8:00-20:00. W nocy w centrum jest czynna Izba Przyjęć .
W CZP ważną rolę odgrywają asystenci zdrowienia – byli pacjenci, którzy przeszli kryzys psychiczny i terapię. W tej chwili często udzielają się jako wolontariusze, w nowym systemie będą mogli świadczyć swoją pomoc odpłatnie.
Podobne projekty bardzo dobrze funkcjonują w Skandynawii, we Włoszech i w Wielkiej Brytanii. – W Finlandii takie centra działają od lat 70.

 

W ramach Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego zachęcamy Państwa do zapoznania się z innowacyjnym modelem opieki psychiatrycznej,  który jest odpowiedzią na najbardziej aktualne potrzeby pełnoletnich osób doświadczonych kryzysem psychicznym i ich rodzin.

Model  zakłada włączenie różnych podmiotów działających

we wszystkich obszarach wsparcia dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego w jedną, zintegrowaną sieć. Wychodząc naprzeciw potrzebom i wyzwaniom związanym z tak innowacyjnym rozwiązaniem zamierzamy przeprowadzić cykl szkoleń dla osób pracujących

w instytucjach zaufania publicznego i administracji, takich jak Ośrodki Pomocy Społecznej, szkoły, Policja, Straż Miejska, lekarze POZ, pracownicy Sądu i tym podobne, które mają lub mogą mieć  bezpośredni kontakt z osobami z doświadczeniem kryzysu psychicznego.

W ramach szkoleń przekażemy informacje z zakresu podstawowej wiedzy dotyczącej tematyki kryzysu psychicznego, rozpoznawania pierwszych symptomów chorobowych,  budowania prawdziwego wizerunku osób z doświadczeniem kryzysu psychotycznego, walkę ze stygmatyzacją i stereotypami dotyczącymi osób chorujących psychicznie.

Działania profilaktyczno-informacyjne skierowane do szerokiej liczby osób pozwolą na podniesienie poziomu wiedzy o kryzysach psychicznych

w celu własnej higieny psychicznej, jak i tworzenia przyjaznego, wolnego od stereotypów, rozumiejącego środowiska udzielającego wsparcia osobom chorującym i zdrowiejącym.

Prezentowany przez nas model zakłada wsparcie dla pełnoletnich osób borykających się kryzysem psychicznym i poszukujących własnej, aktywnej drogi w procesie zdrowienia na wielu płaszczyznach.

– usługi ambulatoryjne;

-noclegowe miejsca interwencyjne;

-zespoły mobilne które swą pracę wykonują w miejscu zamieszkania

pacjenta, w siedzibie Centrum Zdrowia Psychicznego lub w miejscu niezbędnym dla realizacji celów Indywidualnego Planu Zdrowienia.

Centrum Koordynacyjne Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego MEDiSON mieści się w Koszalinie na ul. Sarzyńskiej 9. Zapraszamy do skorzystania z całodobowej infolinii, 7 dni w tygodniu, pod numerem

94-712-55-55, gdzie uzyskają Państwo informacje o świadczonych rodzajach wsparcia.

Klub samopomocy jest ośrodkiem wsparcia dla dorosłych osób

z doświadczeniem kryzysu psychicznego i zapewnia wsparcie w szczególności w zakresie rehabilitacji społecznej, aktywizacji, integracji, pomocy w powrocie na rynek pracy oraz w zakresie inicjowania działań samopomocowych podejmowanych w ramach własnych możliwości. Kluby samopomocy umożliwiają uczestnikom dostęp do aktualnej prasy, Internetu, różnych form aktywizacji, rozwijania zainteresowań, realizacji indywidualnych uzdolnień, aktywnego spędzania czasu wolnego, podtrzymywania umiejętności społecznych i aktywnego funkcjonowania w życiu społecznym. Rodzaj i zakres usług uwzględnia indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne poszczególnych uczestników. Ponadto prowadzona jest także grupa wsparcia dla osób po stracie dziecka.

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego prowadzi dwa Kluby Samopomoc, otwarte w godzina 14:00 – 20:00, mieszczące się:

  • Zwycięstwa 119, nr kontaktowy: 94 341-92-93;
  • Odrodzenia 24, nr kontaktowy: 94 341-92-71.

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD)

Andrzej Dębowski

tel.: 721325196

e-mail: rodo@medison.com.pl