Szkolenia

29.11.2019 r. Zajęcia profilaktyczne dla pracowników instytucji zaufania publicznego

By 6 grudnia 2019 No Comments

Zajęcia profilaktyczne skierowane do pracowników dydaktycznych uczelni wyższych, liceów, szkół podstawowych. Miejsce: ŚCZP MEDiSON ul. Sarzyńska 9. Godz. 9:00 – 17:00.