Szkolenia

21.11.2019 r. Zajęcia Profilaktyczne dla pracowników instytucji zaufania publicznego

By 6 grudnia 2019 No Comments

Zajęcia profilaktyczne skierowane do pracowników Politechniki Koszalińskiej. Miejsce: ul. Śniadeckich 2, &5-453 Koszalin. Godz. 7:30 -15:30.