FUNDACJA NA RZECZ OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

„NOWE ŻYCIE”

75 – 601 KOSZALIN ul. Zwycięstwa 119

tel. 94 341 92 72

NIP 669-24-60-642 Regon 320497010

nr konta KB O/Koszalin 31 1500 1096 1210 9009 2273 0000