FUNDACJA NA RZECZ OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

„NOWE ŻYCIE”

75-642 KOSZALIN, ul. Słoneczna 15

75 – 819 KOSZALIN ul. Sarzyńska 9

tel./fax + 48 94 348 09 70

NIP 669-24-60-642 Regon 320497010

nr konta KB O/Koszalin 31 1500 1096 1210 9009 2273 0000