Jako Dyrektor Środkowopomorskiego Centrum Zdrowia Psychicznego w Koszalinie mam zaszczyt
i przyjemność poinformować Państwa, że w dniu 15 listopada 2019 roku od godz. 9.00 do 17.00
w Filharmonii Koszalińskiej odbędzie się organizowane przez nasze Centrum oraz Fundację na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi NOWE ŻYCIE –

VIII Zachodniopomorskie Forum Psychiatrii Środowiskowej.

Ideą przewodnią Forum jest podsumowanie rocznego funkcjonowania Centrów Zdrowia Psychicznego, powstałych w ramach Pilotażowego Programu Ministerstwa Zdrowia. Jakie korzyści Program przyniósł Pacjentom, jakie trudności i korzyści Centra zanotowały w nowych uwarunkowaniach oraz co wymaga ewentualnej modyfikacji w aspekcie wdrażania testowanych rozwiązań do rozwiązań systemowych.

Planujemy przeprowadzić spotkanie w czterech blokach tematycznych:

  1. Program Pilotażowy – perspektywa krajowa
  2. Centra Zdrowia Psychicznego – perspektywa Pacjentów oraz członków ich sieci oparcia
  3. Zmiana systemu pracy – perspektywa pracowników, w tym asystentów zdrowienia jako osoby łączące spojrzenia bloku II i III
  4. Pomoc psychiatryczna w lokalnej społeczności – perspektywa partnerów, władz samorządowych.

W związku z powyższym serdecznie zapraszam Państwa do udziału w VIII Forum licząc na aktywny udział w dyskusji, podzielenie się swoimi doświadczeniami i refleksjami nt. wdrożonego Programu. W Forum uczestniczyć będą przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Biura ds. Pilotażu, lokalnych władz samorządowych.

Serdecznie zapraszam do przyjazdu  każdą zainteresowaną udziałem osobę, której program Pilotażowy nie jest obojętny.

Izabela Ciuńczyk

Deklaracja-Warszawska-II-Kongresu