sobota, 19 stycznia 2019 r.
HomeKonferencje i szkoleniaKonferencja: Przestępstwa seksualne - problem społeczny, prawny i kliniczny

Konferencja: Przestępstwa seksualne - problem społeczny, prawny i kliniczny

PRZESTEPSTWA SEKSUALNE
PROBLEM SPOŁECZNY, PRAWNY I KLINICZNY
Serwy: 13 – 15 czerwca 2008 r.


Organizator: Polskie Towarzystwo Seksuologiczne
Sekcja Seksuologii Sądowej

Pracownia Seksuologii i Psychoterapii
II Klinika Psychiatryczna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Szkoła Podyplomowa Seksuologii


Komitet naukowy: 1. dr n. med. Wiesław Czernikiewicz - przewodniczący
2. dr prof. Zbigniew Lew – Starowicz
3. dr prof. Andrzej Kokoszka
4. dr prof. Maria Beisert
5. lek. med. Andrzej Depko
6. lek. med. Sławomir Jakima


Wsparcie medialne: audycja Lustro - Radio TOK FM


Komitet organizacyjny: mgr Aleksandra Jodko – przewodniczący
mgr Arkadiusz Bilejczyk
mgr Magdalena Bogdaniuk – Sawicka
mgr Anna Golan
lek. med. Agnieszka Kwiatkowska
mgr Ewa Krawczyńska
mgr Marta Lichnerowicz
Anna Paszkowska
mgr Diana Turowska
mgr Małgorzata Zaryczna

PROGRAM KONFERENCJI:

PIĄTEK, 13 czerwca

15.30-16.00
Otwarcie konferencji - dr n. med. Wiesław Czernikiewicz


16.00–18.40
Sesja plenarna


16.00-16.15
mgr Przemysław Marcinek, mgr Andrzej Peda „Podsumowanie doświadczeń w terapii grupowej sprawców przestępstw seksualnych w Zakładzie Karnym w Rawiczu”


16.15-16.30
mgr Magdalena Kobyłecka „Zaburzenia seksualne kobiet dorosłych wykorzystywanych w dzieciństwie – ofiary a ocaleni”


16.30-16.45
mgr Justyna Drelicharz „Rola fantazji w terapii sprawców przestępstw seksualnych”


16.45-17.00
mgr Małgorzata Szawrocka „Osobowość i agresywność nieletnich gwałcicieli i wybrane uwarunkowania popełnionych przez nich czynów przestępczych”


17.30-17.45
mgr Aleksandra Augustyn, mgr Katarzyna Bajszczak „Społeczne aspekty przestępczości seksualnej na wybranych przykładach. Rzeczywisty problem czy zjawisko wykreowane przez media”


17.45-18.00
Marzena Surmińska „Cybersex – jak się nie ma co się lubi…”


18.00-18.40
lek. med. Andrzej Depko „Zabójstwa na tle seksualnym, a mord z lubieżności”


SOBOTA, 14 czerwca


9.00-14.00
Sesja plenarna


9.00-9.40
prof. Zbigniew Lew – Starowicz „Kierunki rozwoju seksuologii sądowej”


9.40-10.20
prof. Maria Beisert „Opiniowanie dotyczące systemów kazirodczych”


10.20-11.00
dr n. med. Wiesław Czernikiewicz „Specyfika diagnostyki seksuologicznej na potrzeby ekspertyzy sądowej”


11.30-13.00
Pracownia Seksuologii i Psychoterapii II Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

dr n. med. Wiesław Czernikiewicz, mgr Anna Golan, mgr Arkadiusz Bilejczyk, mgr Magdalena Bogdaniuk – Sawicka „Analiza sądowo – seksuologiczna sporządzona przez biegłych z Poradni Seksuologicznej i Patologii Centrum Psychoterapii w latach 2003 – 2008”

mgr Diana Turowska „Analiza opinii sądowo – seksuologicznych w sprawach nieletnich sporządzonych przez biegłych z Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia”

dr n. med. Wiesław Czernikiewicz, mgr Magdalena Bogdaniuk – Sawicka, mgr Arkadiusz Bilejczyk, mgr Diana Turowska „Terapia grupowa przestępców seksualnych w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia – uwagi po roku terapii”

lek med. Agnieszka Kwiatkowska „Farmakoterapia w leczeniu mężczyzn z rozpoznaniem parafilii”

mgr Aleksandra Jodko, mgr Małgorzata Zaryczna „Testy psychologiczne stosowane w diagnostyce na potrzeby ekspertyzy sądowo – seksuologicznej”

mgr Arkadiusz Bilejczyk, mgr Magdalena Bogdaniuk – Sawicka „Tożsamość płciowa podejrzanych i oskarżonych o popełnienie przestępstw seksualnych. Analiza badań sądowo – seksuologicznych”


13.00-13.30
dr hab. Marek Wyczółkowski, lek med. Sławomir Jakima, mgr Ewa Małachowska „Przypadek apotemnofilii”


13.30-14.00
dr Wojciech Chodorowicz „Biegły seksuolog – jako osobowe źródło dowodowe w postępowaniu karnym”


15.00-19.00

Warsztaty część 1:

Grupa 1
Analiza akt i przygotowanie wyciągu: lek. med. Maria Nesteruk i lek. med. Stanisław Dorosz

Grupa 2
Formułowanie opinii i wniosków: lek. med. Andrzej Depko i lek. med. Sławomir Jakima


NIEDZIELA, 15 czerwca


9.00-10.00
Sesja posterowa:

Marzena Surmińska „Cybersex – jak się nie ma co się lubi…”
mgr Anna Zawadzka, mgr Monika Stachura, mgr Jolanta Jagieło, mgr Michał Sosnowski, mgr Anna Czubak, mgr Agnieszka Lewandowska
„Terapeuta, sprawca, ofiara – dylemat etyczny” (III części)

mgr Andrzej Peda „ Genogram, jako technika użyteczna w terapii grupowej sprawców przestępstw na tle seksualnym”


10.00-12.00
Warsztaty część 2:

Grupa I i II.

12.00-12.20
Podsumowanie i zamknięcie konferencji - dr n. med. Wiesław Czernikiewicz