sobota, 19 stycznia 2019 r.
HomeKim jesteśmy?

Polityka jakości

Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MEDiSON” w Koszalinie ustanowił
Politykę Jakości, której podstawowe zasady są obowiązujące dla wszystkich pracowników.
    Poprzez realizację celów Polityki Jakości dążymy do uzyskania najwyższego poziomu świadczonych usług. Wszyscy pracownicy są świadomi jej celów i zobowiązują się do ich realizacji, co stanowi gwarancję funkcjonowania i doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością, zgodnego z wymaganiami normy  PN - EN ISO 9001:2009. 
    Podstawowym celem naszej placówki jest zaspokojenie potrzeb zdrowotnych naszych pacjentów poprzez świadczenie najwyższej jakości usług właściwych dla Szpitala Psychiatrycznego zgodnie z wymaganiami prawnymi i innymi.

 Politykę jakości realizujemy poprzez cele strategiczne:
• Stworzenie szpitala przyjaznego dla pacjentów 
• Zaspokajanie potrzeb zdrowotnych pacjentów  przy
 racjonalnym wykorzystaniu posiadanych zasobów.
• Analizę potrzeb i oczekiwań pacjentów i monitorowanie satysfakcji pacjentów.
• Zapewnienie pracownikom zgodnych z wymogami warunków pracy i płacy oraz umożliwienie stałego podnoszenia kwalifikacji.
• Dbanie o wizerunek Szpitala i promowanie go na zewnątrz. • Realizowanie celów biznesowych, takich jak: osiąganie planowej sprzedaży usług medycznych, zapewnienie płynności finansowej oraz generowanie zysku dla Zakładu.

         


                                            Prezes
                                       Stanisław Dorosz

 


 Koszalin, dnia 04.05.2010 r.